CO-kwaliteitshandboek exclusief voor leden van Techniek Nederland beschikbaar!

Techniek Nederland heeft zich ingezet voor een certificeringsregeling met zo min mogelijk bureaucratische rompslomp. Het voldoen aan de certificeringseisen kost echter hoe dan ook tijd en inspanning. Daarom biedt Techniek Nederland exclusief voor leden een model CO-kwaliteitshandboek aan. Je kunt het handboek aanpassen voor je eigen bedrijf. Dat scheelt je als ondernemer veel tijd! Het kwaliteitshandboek is opgesteld in afstemming met schemabeheerders InstallQ en KIWA.. Door het invullen, selecteren en eventueel aanpassen van de beschrijvingen in het handboek, maak je het model handboek geschikt voor jouw bedrijf. Op basis van het handboek kan de certificerende instelling de organisatieaudit snel, effectief en eventueel (deels) op afstand, uitvoeren.