Voor de Praktijkorganisatie

Voor wie

Op deze pagina vind je alle relevante informatie die je als praktijkorganisatie nodig hebt om geaccrediteerd te worden en praktijkexamens te kunnen afnemen.

Wat moet ik doen om praktijkexamens af te nemen

Het afnemen van praktijkexamens mag alleen als je locatie geaccrediteerd is door InstallQ. Via onderstaande link ‘Aanvraag accreditatie Prakijklocatie(s)’ vind je alle informatie die van toepassing is op de accreditatie en kun je tevens de aanvraag tot accreditatie indienen.

Zodra de accreditatie positief is afgerond, is het van belang om een aanvraag te doen bij Vakmanschap CO. Dat kan via onderstaande link ‘Aanvraag portals Prakijkorganisatie’. Vakmanschap CO zal op basis van de aangeleverde gegevens zorg dragen voor toegang tot de platformen voor beheer van examendata, boekingen en registratie van examenresultaten.

Alle informatie en instructie is ondergebracht in de praktische ‘Handleiding Praktijkorganisaties’.

….

Aanvraag Accreditatie
Aanvraag accreditatie (extra) Praktijklocatie(s) InstallQ Vraag accreditatie aan
Aanvraag en Instructie uitvoering
Aanvraag portals (extra) Praktijklocatie(s) Vakmanschap CO Aanvraag Portals
Handleiding Praktijkorganisatie Vakmanschap CO Download Handleiding
Instructievideo – Beschikbaarheid beheren Vakmanschap CO Bekijk de video
Instructievideo – Goedkeuren boekingen Vakmanschap CO Bekijk de video
Instructievideo – Wijzigen boekingen of Assessor Vakmanschap CO Nieuwe video in ontwikkeling
Instructievideo – Beoordelen kandidaat (Assessor) Vakmanschap CO Bekijk de video
Inloggen Portals
Inloggen Evenementenportaal (beheer data en boekingen) Vakmanschap CO Inloggen
Inloggen Assessmentportaal (Registratie resultaten) Vakmanschap CO Inloggen