Informatie over het praktijkexamen

Het vaststellen van je vaardigheden

Voor het vaststellen van je vaardigheden is er een praktijkexamen ontwikkeld. Na het positief afronden van de theorietoets kun je het praktijkexamen doen op een gewenste locatie in Nederland. De aangeboden praktijkorganisaties zijn allemaal geaccrediteerd door InstallQ.

Inhoud van het praktijkexamen

Het praktijkexamen zal bestaan uit één of meerdere op het profiel aangesloten praktijkopdrachten. Aan de hand van een scorelijst en de uitkomst van de theorietoets, bepaalt de assessor of je geslaagd bent. Bij goed gevolg ontvang je het Bewijs van Vakmanschap en word je Vakmanschap geregistreerd in het centraal register.

Wat moet je weten voordat je het praktijkexamen maakt

  • Inschrijven kan alleen na positieve afronding van de theorietoets en met een geldige persoonlijke code
  • De door jou verstrekte gegevens bij aanmelding van de theorietoets worden gebruikt voor legitimering bij de praktijkorganisatie
  • Voor deelname heb je een origineel en geldig legitimatiebewijs nodig, geen legitimatiebewijs is geen deelname
  • Voor deelname moet je beschikken over een “eigen set (gekalibreerde) gereedschappen en instrumenten”. Meer informatie hierover ontvang je van de praktijkorganisatie.
  • Het praktijkexamen duurt minimaal één dagdeel

Kosten en belangrijke aandachtspunten

Voor het deelnemen aan het praktijkexamen wordt een vergoeding gevraagd. De vergoeding is afhankelijk van de praktijkorganisatie en kan worden voldaan conform de eisen die de praktijkorganisatie daaraan stelt. Actuele prijzen vind je op de website van de praktijkorganisatie/aanbieder.

Belangrijke aandachtspunten zijn:

  • Op het praktijkexamen is het examenreglement van toepassing
  • De resultaten van het praktijkexamen zijn bindend, eventuele klachten worden afgehandeld volgens de klachtenprocedure
  • Een herkansing is niet kosteloos
  • Deelname kan uitsluitend na betaling van de factuur aan de praktijkorganisatie
  • Deelname kan uitsluitend bij een geaccrediteerde Praktijklocatie

Aanmelden praktijkexamen?