Betaalcodes aanvragen

Waarom een betaalcode?

Voor deelname aan de theorietoets wordt een vergoeding gevraagd. Deze vergoeding bedraagt € 80,- exclusief btw (€ 96,80 inclusief btw) per toets en kan worden voldaan door een eenmalige i-Deal betaling of middels een betaalcode.

Betaalcodes zijn over het algemeen te bestellen door bedrijven die meerdere medewerkers de gelegenheid willen geven zichzelf in te schrijven voor de theorietoets. Op deze wijze wordt i-Deal betaling per individu voorkomen. Een betaalcode kan op uitzondering worden aangevraagd voor individuen die geen mogelijkheid hebben tot het doen van een i-Deal betaling. Na het invullen en verzenden van het aanvraagformulier (rechts) ontvangt u binnen 24 uur een factuur. Na betaling van deze factuur ontvangt u de betaalcodes per e-mail.

Belangrijke aandachtspunten zijn:

  • deze vergoeding geldt alleen voor de theorietoets
  • een betaalcode geldt eenmalig
  • de aanvrager is zelf verantwoordelijk voor verspreiding van de betaalcodes
  • een betaalcode is niet inwisselbaar voor geld
  • betaalcodes zijn tot een jaar na uitgifte geldig
  • betaalcodes worden uitsluitend verstrekt na betaling van de volledige factuur

Aanvragen