Kwaliteitsregeling Koolmonoxide Preventie

Waarom een regeling?

Jaarlijks zijn er nog vele slachtoffers van koolmonoxidevergiftiging te betreuren, waarvan er zelfs 5 tot 10 overlijden. Techniek Nederland heeft zich samen met de Onderzoeksraad voor Veiligheid sterk gemaakt voor een wettelijk verplichte certificeringsregeling voor het installeren en onderhouden van gasverbrandingsinstallaties en rookgasafvoeren. De regeling stelt onder andere minimumeisen aan het bedrijf, de installateur en de monteur en een steekproefsgewijze controle op uitgevoerd werk. Meer informatie over de regeling vind je op de website van Techniek Nederland.

Hoe zit het precies?

Er blijkt veel onduidelijk te zijn over het wanneer men moet voldoen aan de gestelde eisen en daarnaast het onderscheid tussen de certificering van het bedrijf en het vaststellen van Vakmanschap van de installatiemonteur. Gelukkig is het toch vrij eenvoudig…

De certificeringsregeling is van toepassing op de installatiebedrijven, maar voordat installatiebedrijven überhaupt gecertificeerd kunnen worden moet men aan aan kunnen tonen dat werkzame installatiemonteurs beschikken over het Bewijs van Vakmanschap. Denk bijvoorbeeld aan VCA. Als bedrijf kun je alleen gecertificeerd worden als operationele medewerkers beschikken over een geldig VCA diploma.

Hoeveel tijd is er?

De wettelijke certificeringsregeling voor bedrijven is op 1 oktober 2020 ingegaan. Dat betekent dat er vanaf april 2022 alleen nog vakbekwame installatiemonteurs werkzaamheden aan (gas)verbrandingsinstallaties mogen uitvoeren. Er geldt weliswaar een overgangstermijn van 1,5 jaar, maar verkijk je daar niet op. In die 1,5 jaar moeten alle installatiemonteurs in Nederland hun Vakmanschap aantonen door middel van een theorietoets en een praktijkexamen, en moeten bedrijven een officieel geaccrediteerd BRL 6000-25 certificaat behalen. Meer informatie vind je op de website van InstallQ.

Gezien de omvang van het aantal installatiemonteurs en bedrijven, in combinatie met de beschikbare capaciteit van praktijkexamenlocaties en certificerende instellingen, is wachten geen optie. Begin daarom direct aan dit examentraject, ondanks het feit dat de BRL 6000-25 voor bedrijven nog niet definitief is. Eén ding staat namelijk simpelweg niet ter discussie… Installatiemonteurs moet beschikken over het Bewijs van Vakmanschap!

Moet iedere installatiemonteur een Bewijs van Vakmanschap hebben?

De regeling geldt voor alle beroepsbeoefenaren die in de praktijk (gas)verbrandingsinstallaties aanleggen, inspecteren en onderhouden en omvat alle noodzakelijke vakmatige handelingen, inzage in de keten van factoren en oorzaken, alertheid over de prestaties van de gehele installatie waaronder omgevingsaspecten, ventilatie, luchttoevoer en rookgasafvoer-principes alsook gebruiksadviezen en het plaatsen en testen van CO-melders. Dit alles voor een functionerende (gas)verbrandingsinstallatie en ter voorkoming van het ontstaan van koolmonoxide.

Afhankelijk van de werkzaamheden biedt de regeling zes profielen

  • Monteur of 1e Monteur Service & Onderhoud
  • Monteur of 1e Monteur Werktuigkundige Installatie
  • Monteur of 1e Monteur Werktuigkundige Installatie en Service & Onderhoud

Bekijk hier welk profiel op jou of je medewerker van toepassing is

Bewijs van Vakmanschap

Bij het positief afronden van het examenprogramma, bestaande uit een theorietoets en een praktijkexamen, ontvangt de installatiemonteur het persoonlijke digitale Bewijs van Vakmanschap.

Bekijk hier hoe het Bewijs van Vakmanschap gehaald kan worden!

Voor wie?